Dina friheter och ditt skydd i Sverige

Yttrandefrihet, mötesfrihet, religionsfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet är alla viktiga delar i den svenska grundlagen. Men vad betyder det för dig som medborgare i Sverige?

Dina friheter och ditt skydd i Sverige är en grundbildning som Rättighetscentrum Västerbotten tagit fram med stöd av Länsstyrelsen Västerbotten.

Utbildningen riktar sig till dig som är ny i Sverige men också till dig som vill ha grundläggande kunskap om den svenska grundlagen och dess viktiga principer om jämlikhet, alla människors lika värde och icke-diskriminering. Du kan gratis ladda ner utbildningen här och manus här! Kontakta oss om du önskar få utbildningen i Power Point format.

Om du i stället är intresserad av att vi kommer och håller denna utbildning hos er så går det bra att skicka ett mejl till oss på: rattighetscentrum.vasterbotten@sensus.se.