Utbildning

Vi erbjuder ett flertal utbildningspaket som går att kombinera med varandra. Utbildningarna har fokus på likabehandlingsfrågor, aktuell diskrimineringslagstiftning och arbetssätt och metoder för att förebygga diskriminering.

Alla våra utbildningar genomförs i form av föreläsningar med inslag av grupparbeten, metodövningar och samtal. Dessutom genomför vi kortare föreläsningar efter önskemål.

Varje utbildning utformas i dialog och det finns alltid möjlighet att anpassa upplägget till era förutsättningar och behov.

Kontakta oss så berättar vi mer om vilka föreläsningar och utbildningspaket som skulle passa  er bäst!

Tel: 090-14 37 66 Mejl: rattighetscentrum.vasterbotten@sensus.se

Ladda hem vår utbildningskatalog (PDF)