Utbildning/workshops

Vi erbjuder ett flertal skräddarsydda utbildningspaket som går att kombinera med varandra. Utbildningarna har fokus på likabehandlingsfrågor, diskrimineringslagen och normkreativa arbetssätt och metoder för att motverka diskriminering.

Ladda hem vår utbildningskatalog (PDF)