Om oss

Rättighetscentrum Västerbotten är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att främja människors lika rättigheter och möjligheter i samhället. Vi arbetar förebyggande mot diskriminering genom utbildning, samverkan och opinionsbildning.

 Vi erbjuder:

  • Kostnadsfri rådgivning till personer som upplever sig diskriminerade
  • Kompetenshöjande insatser om normkritik, diskriminerings- och likabehandlingsfrågor
  • Opinionsbildande insatser och arrangemang