Brytiga böcker

Mellan 2014 och 2017 drev Rättighetscentrum Västerbotten projektet “Brytiga Böcker”, som finansierades av Allmänna Arvsfonden. Brytiga böcker avslutades den 30 juni 2017 men alla övningar och metoder som tagits fram inom ramen för projektet finns samlade i Sensus metodbank. Klicka här för att komma dit.

På minabibliotek.se hittar du brytiga boktips och handledningar om du vill arbeta fördjupat med en titel eller tema. Det finns en tipslista med bilderböcker för varje diskrimineringsgrund samt klass eller socioekonomi. Sök på minabibliotek.se/brytigabocker eller klicka här så kommer du dit.

Är du intresserad av en utbildning eler en praktisk workshop kring hur du kan arbeta med litteratur, likabehandling och normkreativa metoder?  Klicka här.

Under hösten 2018 kommer en metodbok med gobitarna från projektet att ges ut. Så håll ögonen öppna efter den!

OM PROJEKTET
I Brytiga böcker utvecklads normkreativa metoder för att förebygga diskriminering bland barn i åldrarna 3 -12 år. Vi har använt böcker både som verktyg för förändring och för att barn ska får möta litteratur som speglar dem själva och vår omvärld. Parallellt med målgruppsaktiviteter arbetade vi med fortbildning och stöd för biblioteken i deras långsiktiga rättighetsarbete.

Projektet samarbetade med skol- och folkbibliotek i Umeåregionen samt med folkbibliotek i 9 kommuner i Västerbotten. Även Kulturcentrum för barn och unga i Umeå var samarbetspart i projektet.

Projektledare för projektet var Eva Gustafsson. I projetket arbetade också Mia Westin, Tove Liliequist och Klara Nygren.

För frågor om Brytiga böcker, kontakta Rättighetscentrum Västerbotten. Ring 090-14 37 66 eller maila rattighetscentrum.vasterbotten@sensus.se