Välkommen till antidiskrimineringsbyrån Rättighetscentrum Västerbotten

Vi arbetar för människors rätt att inte bli diskrimine­rade och jobbar för att främja människors lika rättigheter och möjligheter i samhället. Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till personer som upplever sig diskriminerade och utbildar organisationer i likabehandlingsfrågor och aktuell diskrimineringslagstiftning.

Vi har vårt kontor i Umeå. Rättighetscentrum Västerbottens huvudman är Sensus Norrland och vår verksamhet finansieras av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF).