Välkommen till antidiskrimineringsbyrån Rättighetscentrum Västerbotten

Vi arbetar för människors rätt att inte bli diskrimine­rade. Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till personer som upplever sig diskriminerade och utbildar organisationer i likabehandlingsfrågor och aktuell diskrimineringslagstiftning.

Vi har vårt kontor i Umeå och vår huvudman är Sensus Norrland. Vår verksamhet finansieras av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF).