MOT DISKRIMINERING FÖR LIKA RÄTTIGHETER

OM OSS
Rättighetscentrum Västerbotten är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och att främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Vi har vårt kontor i Umeå och vår huvudman är Sensus Norrland. Vår verksamhet finansieras av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF).

STÖD OCH RÅDGIVNING 
Vi erbjuder kostnadsfritt juridiskt stöd och rådgivning till dig som har utsatts eller utsätts för diskriminering på grund av etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning och ålder.
Våra ärenden 2019
Information om rättsprocess.

UTBILDNING OCH INFORMATION
Vi utbildar organisationer i likabehandlingsfrågor och aktuell diskrimineringslagstiftning. Syftet med alla våra utbildningar är att stötta myndigheter, företag, organisationer, föreningar, skolor och enskilda i arbetet med att förebygga diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.