Välkommen till Rättighetscentrum Västerbotten

Rättighetscentrum Västerbotten är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och att främja människors lika rättigheter och möjligheter. Vårt långsiktiga mål är att minska diskriminering och bidra till att människor får likvärdiga livsvillkor och tillgång till lika rättigheter och möjligheter i regionen.

Vi har vårt kontor i Umeå och vår huvudman är Sensus Norrland. Vår verksamhet finansieras av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF).

Stöd och rådgivning till dig som utsätts för diskriminering
Vi erbjuder kostnadsfritt juridiskt stöd och rådgivning till dig som har utsatts eller utsätts för diskriminering (negativ särbehandling) på grund av etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning och ålder.

Utbildning och information
Vi utbildar organisationer i likabehandlingsfrågor och aktuell diskrimineringslagstiftning. Syftet med alla våra utbildningar är att stötta myndigheter, företag, organisationer, föreningar, skolor och enskilda i arbetet med att förebygga diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

I våra utbildningar lyfter vi exempel på hur man kan använda lagen som ett verktyg för att förebygga olika former av diskriminering och skapa likvärdiga villkor för människor i olika typer av organisationer. Våra utbildningar ger också exempel på hur man i sitt likabehandlingsarbete kan använda sig av normkritiska metoder och perspektiv för att främja mångfald och jämlikhet.