Välkommen

Rättighetscentrum Västerbotten är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att främja människors lika rättigheter och möjligheter i samhället. Vi arbetar förebyggande mot diskriminering genom utbildning, samverkan och opinionsbildning.