MOT DISKRIMINERING FÖR LIKA RÄTTIGHETER

Rättighetscentrum Västerbotten är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och att främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Vi har vårt kontor i Umeå och vår huvudman är Sensus Norrland. Vår verksamhet finansieras av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF).

STÖD OCH RÅDGIVNING TILL DIG SOM UTSÄTTS FÖR DISKRIMINERING
Vi erbjuder kostnadsfritt juridiskt stöd och rådgivning till dig som har utsatts eller utsätts för diskriminering (negativ särbehandling) på grund av etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning och ålder.

UTBILDNING OCH INFORMATION
Vi utbildar organisationer i likabehandlingsfrågor och aktuell diskrimineringslagstiftning. Syftet med alla våra utbildningar är att stötta myndigheter, företag, organisationer, föreningar, skolor och enskilda i arbetet med att förebygga diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

AKTUELLT 2019

Ojämlikhetens pris
Under 2019 arrangerar vi tillsammans med Region Västerbotten ”Ojämlikhetens pris- en föreläsningsserie om ohälsa som en konsekvens av diskriminering”. För att läsa mer om de enskilda föreläsningarna eller anmäla dig. Klicka här!