Opinionsbildning och arrangemang

Rättighetscentrum Norrbotten ska, som ett led i sitt förebyggande arbete mot diskriminering och främjande arbete för lika rättigheter och mänsklig mångfald, opinionsbilda kring dessa frågor i det offentliga rummet. Alltså inte bara informera och utbilda i ”slutna rum” på beställning från en uppdragsgivare utan även genom offentliga arrangemang, samverkan med andra aktörer och synlighet i massmedia lyfta frågorna publikt.

Arrangemang

Genom att initiera eller bidra till olika typer av offentliga arrangemang, t ex seminarier, workshops, föreläsningar, teater, musik och utställningar av olika slag är Rättighetscentrum Norrbotten en del av kulturlivet och folkbildningen i länet. Dessa arrangemang kan, när det är möjligt, även genomföras digitalt på nätet.

Mer om genomförda och planerade arrangemang hittar du framförallt på Facebook men även under Aktuellt här på hemsidan.

Ett urval av föreläsare, musiker, konstnärer m fl som vi anlitat under åren tidigare hittar du här.

Samverkan

Samverkan med andra aktörer som också, i större eller mindre omfattning, arbetar för mänsklig mångfald och mot diskriminering är ofta nödvändig. Offentliga arrangemang planerar och genomför vi på eget eller andras initiativ, med fördel just i samverkan med andra.

Funderar du eller din organisation på något arrangemang med koppling till diskriminering och mångfald, hör av dig! Våra kontaktuppgifter hittar du här. Du kan också använda dig av vårt kontakt formulär här.

Ett urval av tidigare samverkansparter hittar du här.

Massmedia

Synlighet i tidningar, radio och TV är eftersträvansvärd. Det kan ske i samband med arrangemang av olika slag men även av andra anledningar, t ex för att vi vill lyfta eller debattera något genom en debattartikel på eget initiativ eller tillsammans med andra på deras initiativ. Har du något du vill lyfta tillsammans med oss. Kontakta oss.