Växthuset

Vi har gått handledarutbildning i metoden/verktyget Växthuset, och kan både introducera det på din arbetsplats men även processleda användandet av det på din arbetsplats för att där upptäcka risker för och förebygga diskriminering av olika slag.

Metoden Växthuset utvecklades 2009 av Diskrimineringsombudsmannen, DO och bygger på Husmodellen. Den är ett verktyg för att kartlägga, upptäcka och motverka diskriminering i arbetslivet. På en enskild fysisk arbetsplats. Metoden kan fungera som ögonöppnare och som ett första steg i ett längre förändringsarbete eftersom resultatet av en körning kan ligga till grund för en likabehandlings/mångfaldsplan. Mer om metoden kan du läsa här.