Växthuset

Vi har gått processledarutbildning i metoden/verktyget Växthuset, och kan både introducera det på din arbetsplats och även processleda användandet av det på din arbetsplats för att där upptäcka risker för diskriminering av olika slag.

Metoden Växthuset utvecklades redan 2009 av Diskrimineringsombudsmannen, DO, och bygger på Husmodellen, som ännu tidigare togs fram för skolan. Den var till stora delar före sin tid men i och med den sedan 2017 nya lagstiftningen om s k aktiva åtgärder, dvs förebyggande arbete mot diskriminering och främjande arbete för lika rättigheter har tiden hunnit ifatt metoden. Växthuset är ett verktyg för att kartlägga, upptäcka och motverka risker för diskriminering i arbetslivet. På en enskild fysisk arbetsplats. Metoden kan fungera som ögonöppnare och som ett första steg i ett längre förändringsarbete eftersom resultatet av en körning (i form av upptäckta risker och föreslagna åtgärder) kan ligga till grund för det i diskrimineringslagens kap 3 påbjudna arbetet med aktiva åtgärder. Mer om metoden kan du läsa här.