Spelar roll

Vi har gått fortbildning i Forum för levande historias pedagogiska material Spelar roll och använder detta tänk och delar av materialet i vårt förebyggande arbete.

Forum för levande historias pedagogiska material Spelar roll som hör till utställningen med samma namn. Det fokuserar på åskådarens roll:

Överallt finns åskådarna som ser men kanske inget säger. Om de agerat annorlunda, vad hade hänt då? Spelar roll undersöker vem åskådaren är och vad som gör det möjligt eller omöjligt att ingripa.

Mer om detta kan du läsa på Spelar rolls hemsida.