O/LIKA

Vi använder delar av materialet O/LIKA i vårt förebyggande arbete, dvs i våra utbildningar.

Metodmaterialet O/LIKA från Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU, vänder sig främst till dig som arbetar med ungdomar. Vi har dock med framgång använt oss av delar av materialet även i vuxengrupper. Materialet består i huvudsak av ett stort antal praktiska övningar att använda i arbete mot fördomar och diskriminering. Mer om materialet kan du läsa här.