Mångfald och dialog (MOD)

Vi har gått Sensus studieförbunds MOD-utbildning och använder oss av det tankesätt som ligger bakom konceptet.

Konceptet MOD (Mångfald och Dialog) från Sensus studieförbund fokuserar på makt, identitet och utanförskap. I dialogform öppnar konceptet upp för diskussioner kring dessa ämnen. Mer om konceptet kan du läsa här.