Makt och mod

Vi har gått handledarutbildning i Röda Korsets Makt & Mod och använder oss av tankesätt och övningar därifrån.

Utbildningen Makt & Mod från Humanitetens Hus, Röda Korset i Malmö, numera tyvärr nedlagt, fokuserar på verktyg för att våga och kunna agera i situationer som handlar om värdegrund och hur den praktiseras. I sådana sammanhang är relationen mellan just makt och mod central.