Låna en fördom

Låna en fördom

Vi har flera gånger själva arrangerat och hjälpt andra att arrangera Låna en fördom, ett småskaligt arrangemang för att möjliggöra mänskliga möten som annars troligen inte skulle ha ägt rum. Vi kan tänka oss att göra det igen …

Några gånger har denna verksamhets föregångare, Röda Korsets byrå mot diskriminering i Norrbotten, i olika sammanhang och på olika ställen arrangerat Låna en fördom:

 • Kulturens Hus i Luleå, 2008, i samband med MR-dagarna
 • Norrbottens Museum i Luleå, 2008, i samband med utställningen In Hate We Trust
 • Luleå tekniska universitet, 2008, i samband med Kärlekens olika ansikten
 • Landstingshuset i Luleå, 2008, i samband med landstingsfullmäktiges sammanträde
 • Gymnasiebyn i Luleå, 2010, i samband med Luleå – för människovärde och demokrati

Vi har även deltagit i Låna en fördom på:

 • Älvsjömässan i Stockholm, 2007, i samband med MR-dagarna
 • Kiruna Stadsbibliotek, 2008
 • Mångfaldsdagen i Piteå, 2009, i arr av Piteå Stadsbibliotek

Därutöver har vi då och då bistått med råd och stöd när andra velat arrangera Låna en fördom.

Låna en fördom är ett koncept vars syfte är att skapa möten mellan människor, möten som annars antagligen inte alls skulle ha ägt rum. Konceptet kallas ibland också för Det levande biblioteket eller något med ”levande böcker”. Det lär ha genomförts första gången på Roskilde-festivalen i Danmark 2000.

Hur gör man då? Samla ihop ett antal människor som andra kan tänkas ha fördomar mot, vara nyfikna på, vilja prata med. Varje person utgör en levande bok, dvs varje person kan, som i ett vanligt bibliotek, lånas ut till intresserade under en viss tid för ett samtal, ett möte.

Vilka personer som lånas ut är upp till arrangören eller beställaren. Utifrån önskat tema, tillgängliga personer och fantasin kan ett lämpligt persongalleri skapas. Man kan t ex knyta personer till diskrimineringsgrunder, olika nationella minoriteter, religioner, olika slags HBT-personer, yrkesgrupper, politiska partier eller något annat som känns angeläget och genomförbart. Viktigt är också att fundera på om det finns utrymme för någon form av ersättning eller present till varje levande bok. Inte nödvändigt men kan underlätta.

Förutom de levande böckerna behövs också låneregler som sätter ramarna för varje utlåning. Ett mindre batteri frågor, samtalsstöd, för varje levande bok, som kan fungera som ”igångsättningsfrågor” om låntagaren är osäker och behöver hjälp att komma igång, är bra att ha. Observera dock att ett samtalsstöd är personligt. Det ska utformas i samråd med resp levande bok och godkännas av dessa. Lite marknadsföringsmaterial och ett bokningsschema för varje levande bok behövs också.

Dessutom behövs ytterligare folk till den utlåningsdisk som sköter administrationen och kanske ett par personer , ”inkastare”, som går omkring och skapar intresse för det pågående evenemanget. Det är också bra, ibland t o m nödvändigt, med någon som har till uppgift att hålla koll på de pågående samtalen. Ibland (mycket sällan enligt vår erfarenhet) händer det att samtal spårar ur och då är det bra om någon utomstående kan gå in, kolla läget och ev bryta samtalet. Det är inte alltid så lätt att som levande bok själv ta det steget.

Välj gärna en plats för Låna en fördom där folk är i rörelse och ser att något försiggår. Ett bibliotek är en naturlig plats men även foajéer eller liknande i samband med stora, populära arrangemang kan fungera bra.

Det tar ofta ett tag innan människor vågar sig fram för att först ta reda på vad som händer och sedan faktiskt låna någon. De som kommer igång vill ofta låna fler om bara tiden finns. Låt därför gärna arrangemanget pågå några timmar om det går. Finns möjlighet kan det vara bra att ha tillgång till ”extrafolk” i början som kan skapa fejkade utlåningar så det ser ut att vara viss aktivitet redan från start.

Nedan följer länkar till material som vi använt oss av tidigare:

 • Instruktion till lånedisken
 • Låneregler
 • Samtalsstöd: exempel 1, transvestit
 • Samtalsstöd: exempel 2, romsk kvinna
 • Bokningsschema
 • Utvärdering
 • Plansch att sätta upp i närheten

Inget märkvärdigt egentligen men bra att se. Idén till arrangemanget är ju enkel. Allt som krävs är lite adminstration, en bunt papper, marknadsföring och, förstås, en samling människor att låna ut. Det är just den sista detaljen som kan innebära en del arbete.

Mycket mer om denna typ av arrangemang kan du läsa i den bok som också går att ladda ner gratis i PDF-format från denna sida. Biblioteksbladet skrev om detta 2005. Artikeln finns här.

Under Stockholm Pride 2009 valde Perspektivbyrån att vända på steken, dvs att fokusera på fördelar och inte fördomar, att diskutera vilka fördelar det finns med att befinna sig innanför normen istället för att fokusera på hur det är att befinna sig utanför densamma. Därför arrangerade man Låna en fördel. Mer om det arrangemanget kan du läsa här.

Det är lätt att förstå att den här typen av arrangemang kan tjäna alla möjliga syften. Endast fantasin (och en del praktiska begränsningar) sätter gränserna för vilken samling männskor som kan lånas ut, vilka mänskliga möten som kan uppstå och vad dessa kan leda till. Tänk därför noga igenom vilket just ditt syfte är och se alltid till att dina levande böcker kan känna sig trygga och bekväma!

Lycka till!