Husmodellen

Vi har viss erfarenhet av metoden/verktyget Husmodellen, Växthusets motsvarighet för förskola och skola, och kan introducera den och processleda användandet av den på din skola för att där upptäcka risker för och förebygga diskriminering av olika slag.

Metoden Husmodellen är föregångaren till Växthuset. Den utvecklades ursprungligen av de gamla ombudsmännen (JämO, DO, HO och HomO) och Barn- och elevombudet för att ge möjlighet att på ett strukturerat sätt se över verksamheten i förskola, skola och på fritidshem för att identifiera behoven för likabehandlingsarbetet. Metoden förvaltas och vidareutvecklas av DO. Mer om Husmodellen för förskolan kan du läsa här och om Husmodellen för skolan här.