Civilsamhället

Vi har varit med och utvecklat metoden/verktyget Civilsamhället, Växthusets motsvarighet för föreningslivet, och kan introducera det och processleda användandet av det i din förening för att där upptäcka risker för och förebygga diskriminering av olika slag.

Metoden Civilsamhället utvecklades ur Växthuset 2010 av Vi Ungas projekt Mod att mäta i samarbete med Röda Korsets byrå mot diskriminering i Norrbotten, denna verksamhets föregångare. Metoden fyller samma syften som Växthuset men är anpassad för civilsamhället, dvs ideella organisationer/föreningslivet. Metoden är också en del av Vi Ungas bok Ageraguiden som kom ut 2010. Den finns också att ladda ner här (PDF).

Tack vare vår medverkan vid utvecklingen av metoden kan vi både introducera den i din organisation och processleda användandet av den. Vänd dig dock i första hand till Vi Unga för detta ändamål. Dem når du här.