BRYT!

Vi använder delar av metodmaterialet BRYT! i vårt förebyggande arbete, dvs i våra utbildningar.

Metodmaterialet BRYT! från RFSL Ungdom och Forum för levande historia fokuserar på normer i allmänhet och heteronormen/könsnormen i synnerhet. Materialet innehåller en rad interaktiva övningar som öppnar upp för diskussioner kring normer, fördomar etc. Det är primärt tänkt för ungdomar men kan med fördel även användas i vuxengrupper. Mer om materialet kan du läsa här. Där kan du också beställa materialet.