Filmat material

Under 2021 tog antidiskrimineringsbyråerna gemensamt fram en serie filmer för att informera om verksamheterna, uppdraget, vad diskriminering är, hur ärenden hanteras mm: Dessa filmer hittar du här:

ADB:ernas filmserie

Hösten 2021 har Rättighetscentrum arrangerat en digital seminarieserie om aktiva åtgärder i arbetslivet. Den bestod av sex seminarier med olika ingångar till det gemensamma ämnet. Dem hittar du här:

Aktiva åtgärder i arbetslivet

Under åren har Rättighetscentrum Norrbotten arrangerat eller medarrangerat ett antal konferenser, seminariedagar, seminarier. En del av dem har filmats och finns bevarade för eftervärlden. Dem hittar du här:

Filmade föreläsningar