Vårt uppdrag

Rättighetscentrum Norrbotten är en antidiskrimineringsbyrå. Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell verksamhet. Vi är alltså inte en myndighet. Vi samarbetar bl a med Diskrimineringsombudsmannen (DO) och med andra antidiskrimineringsbyråer runt om i landet.

Sensus studieförbund region Norrland är huvudman för Rättighetscentrum Norrbotten. Sensus har lång erfarenhet av att arbeta med mänskliga rättigheter bl a genom huvudmannaskapet för Fonden för mänskliga rättigheter (MR-fonden). Rätten att inte bli diskriminerad är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Att arbeta mot diskriminering är därmed en naturlig del av Sensus’ arbete.

Rättighetscentrum Norrbotten drivs av tre verksamhetsutvecklare. Verksamheten finns i Sensus’ lokaler i Luleå. Den finansieras sedan många år av MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (f d Ungdomsstyrelsen), Region Norrbotten och Luleå kommun. Sedan några år också av Piteå kommun och sedan 2020 även av Sparbanken Nord. Dessutom genom intäkter från försäljning av utbildningstjänster. MUCF är den största finansiären och verksamheten styrs därför till största delen av den statliga förordning som ligger till grund för finansieringen därifrån. Förordningen hittar du här.

Om du klickar i menyn ovan kan du läsa mer om oss och vår verksamhet:

  • stöd och rådgivning för enskilda personer
  • information och utbildning för organisationer av alla slag, offentliga, privata, ideella. 
  • material och metoder som vi nyttjar när vi utbildar
  • opinionsbildning, dvs hur vi lyfter våra frågor offentligt
  • referenser, exempel på beställare av utbildning, samarbetspartners m m

Här kan du ladda ner vårt informationsblad med en sammanfattning av vår verksamhet. Klart för spridning :-).

Informationsblad, flyer, för utskrift, en på hel A4, dubbelsidig

Informationsblad, flyer, för utskrift, två på A4, dubbelsidig