Anmälan av diskriminering

 

Hit kan du vända dig om du tror att du utsatts för diskriminering:

Rättighetscentrum Norrbotten (eller annan antidiskrimineringsbyrå)

Du kan alltid vända dig till Rättighetscentrum Norrbotten om du upplever att du blivit utsatt för diskriminering. Vi kan ge dig råd och stöd genom att utreda om det du utsatts för kan vara diskriminering enligt lagen. Använd då gärna detta formulär. Om det visar sig att du kan ha blivit utsatt för diskriminering kan vi hjälpa dig att gå vidare med det, om det är ditt önskemål. Det kan t ex ske genom någon form av medling för att lösa problemet lokalt eller genom att hjälpa dig att göra en formell anmälan.

Du kan naturligtvis också på egen hand kontakta aktuell instans med en anmälan eller för annat stöd. På DO:s hemsida finns en lista över olika aktörer som du kan vända dig till när det gäller diskriminering.

Dessa är några exempel:

Ditt fackförbund

Om det handlar om diskriminering inom arbetslivet och du är facklig medlem ska du i första hand vända dig till ditt fackförbund. Om facket beslutar att inte ta ditt ärende vidare kan du vända dig till DO.

Diskrimineringsombudsmannen, DO

Diskriminering kan anmälas till den statliga myndigheten DO. DO kan genomföra tillsyn hos den som anklagats för diskriminering och medla i ärenden om diskriminering och driver även i viss utsträckning ärenden i domstol.

Barn- och elevombudet, BEO

Om det handlar om kränkande behandling inom skolan, t ex någon form av mobbning som inte räknas som diskriminering kan du vända dig till BEO som sorterar under Skolinspektionen.