Övriga

Övriga

EU

EU:s upplysningstjänst
www.eu-upplysningen.se

EU:s kampanj “För mångfald. Mot diskriminering.”
www.stop-discrimination.info/2794.0.html

 

Statliga

Forum för levande historia
www.levandehistoria.se

Myndigheten för delaktighet
www.mfd.se/

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
www.manskligarattigheter.se

Kränkt.se (Datainspektionen)
www.krankt.se

planforskolan.se (DO och BEO, Plan mot diskriminering och kränkande behandling förskolan och skolan)
www.planforskolan.se

 

Ideella

Brottsofferjouren
www.brottsofferjouren.se

CMR – Centrum mot rasism
www.centrummotrasism.nu

Expo Skola
skola.expo.se

Friends
www.friends.se

5 i 12-rörelsen
www.5i12.com

Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter
www.humanrights.se

Marschen för tillgänglighet
www.marschen.se

minoritet.se (Om nationella minoriteter)
minoritet.prod3.imcms.net/1013

Mobbingjouren MOD
www.mobbingjouren.se

MR-Dagarna – Nordens största forum för mänskliga rättigheter
www.mrdagarna.se

Fonden för mänskliga rättigheter
www.humanrights.se

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer
www.roks.se

Rädda barnen
www.rb.se

Stockholm Pride
www.stockholmpride.org

Sverige mot rasism
www.sverigemotrasism.nu

Sveriges kvinnojourers riksförbund
www.kvinnojour.com

Ungdom mot rasism
www.umr.nu

 

Övriga

MOD – Mångfald och Dialog
www.sensus.se

Mångfald i arbetslivet
www.mangfald.com

Mångkulturellt centrum (inkl Integrationsverkets publikationer)
www.mkc.botkyrka.se

Reklamombudsmannen (näringlivsstiftelse)
www.reklamombudsmannen.org