Ombudsmännen

Nu gällande:

DO – Diskrimineringsombudsmannen
www.do.se

BEO – Barn- och elevombudet
www.skolinspektionen.se/sv/BEO

De gamla

De gamla myndigheterna, DO, JämO, HomO och HO upphörde den 1 januari 2009. Så tyvärr även de gamla webbplatserna.