Länkar

Rättighetscentrum Norrbotten har kontakt och samarbete med en mängd aktörer, bl a andra antidiskrimineringsbyråer, de statliga myndigheter som arbetar med frågorna, våra finansiärer och en del andra organisationer. Vill din organisation eller förening samverka med oss? Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Andra diskrimineringsbyråer

I Sverige finns ca 15 antidiskrimineringsbyråer alla grundfinansierade av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, men i övrigt ofta också finansierade på andra sätt. Oftast av finansiella orsaker kommer byråer och går från år till år. Nedan förhoppningsvis aktuella länkar till nu aktiva antidiskrimineringsbyråer.

Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (nationellt nätverk)
http://www.adbsverige.se/

Eskilstunahttp://www.humanitas.se/

Falun rattighetscentrum.se/dalarna

Göteborg – http://www.goteborgsrattighetscenter.se/

Helsingborg – http://www.adbhelsingborg.se/

Kalmar – http://www.adbsydost.se/

Karlstadhttp://www.bfciv.se/verksamhet/antidiskrimineringsverksamheten-23991922

Malmöhttp://www.malmomotdiskriminering.se/

Norrköpinghttp://www.diskriminering.se/

Stockholmhttp://www.likarattigheter.nu/

Stockholm Norr – antidiskrimineringstockholm.se  

Stockholm Syd http://www.adb-stockholm.org/

Sundsvall/Östersund

Trollhättanhttp://www.integrationsforum-adb.se/

Umeåhttp://www.rattighetscentrum.se/västerbotten

Uppsala – http://www.diskrimineringsbyran.se/

Örebrohttp://www.rattighetscenter.se/

Ombudsmännen

DO – Diskrimineringsombudsmannen
http://www.do.se/

BEO – Barn- och elevombudet
www.skolinspektionen.se/sv/BEO

Finansiärer

Fyra finansiärer står för närvarande för Rättighetscentrum Norrbottens grundfinansiering:

Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor
http://www.mucf.se/

Region Norrbotten
http://www.norrbotten.se/

Luleå Kommun
http://www.lulea.se/

Piteå Kommun

www.pitea.se

Om diskriminering, mångfald och relaterade ämnen

EU

EU:s upplysningstjänst
http://www.eu-upplysningen.se/Du-i-EU/Dina-rattigheter-i-EU/Diskriminering-och-jamstalldhet/

EU:s kampanj “För mångfald. Mot diskriminering.”
www.stop-discrimination.info/2794.0.html

Statligt

Forum för levande historia
http://www.levandehistoria.se/

Myndigheten för delaktighet
www.mfd.se/

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
http://www.manskligarattigheter.se/

Jämställdhetsmyndigheten
jamstalldhetsmyndigheten.se

Ideellt

Brottsofferjouren
http://www.brottsofferjouren.se/

CMR – Centrum mot rasism
http://www.centrummotrasism.nu/

Expo
expo.se

Friends
http://www.friends.se/

5 i 12-rörelsen
http://www.5i12.com/

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-fonden)
http://www.humanrights.se/

Marschen för tillgänglighet
http://www.marschen.se/

Mobbingjouren MOD
http://www.mobbingjouren.se/

MR-Dagarna – Nordens största forum för mänskliga rättigheter
http://www.mrdagarna.se/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer
http://www.roks.se/

Rädda barnen
http://www.rb.se/

Stockholm Pride
http://www.stockholmpride.org/

Unizon (Kvinnojourer)
http://unizon.se/

Ungdom mot rasism
http://www.umr.nu/

Annat

MOD – Mångfald och Dialog
www.sensus.se

Mångfald i arbetslivet
http://www.mangfald.com/

Mångkulturellt centrum (inkl Integrationsverkets publikationer)
http://mkcentrum.se/

Reklamombudsmannen (näringlivsstiftelse)
http://www.reklamombudsmannen.org/