Länkar

Rättighetscentrum Norrbotten har kontakt och samarbete med en mängd aktörer, bl a andra antidiskrimineringsbyråer, de statliga myndigheter som arbetar med frågorna, våra finansiärer och en del andra organisationer. Vill din organisation eller förening samverka med oss? Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Andra diskrimineringsbyråer

I Sverige finns drygt 15 antidiskrimineringsbyråer alla grundfinansierade av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, men i övrigt ofta också finansierade på andra sätt. Oftast av finansiella orsaker kommer byråer och går från år till år. Nedan förhoppningsvis aktuella länkar till nu aktiva antidiskrimineringsbyråer.

Sveriges Antidiskrimineringsbyråer (nationellt nätverk)
Facebook-sida

Eskilstunahumanitas.se

Falun rattighetscentrum.se/dalarna

Gävle – diskriminering.org

Göteborggbgrc.se

Halmstadrattighetscentrumhalland.se

Helsingborgadbnorraskane.se

Kalmaradbsydost.se

Karlstadageravarmland.se

Luleårattighetscentrum.se/norrbotten

Malmömalmomotdiskriminering.se

Norrköpingdiskriminering.se

Stockholmcrd.org

Stockholm Norr – antidiskrimineringstockholm.se  

Stockholm Syd adb-stockholm.org

Trollhättanintegrationsforum-adb.se

Umeårattighetscentrum.se/västerbotten

Uppsalaantidiskrimineringuppsala.se

Örebrorattighetscenter.se

Ombudsmännen

DO – Diskrimineringsombudsmannen
do.se

BEO – Barn- och elevombudet
skolinspektionen.se/sv/BEO

Finansiärer

Fem finansiärer står för närvarande för Rättighetscentrum Norrbottens externa finansiering:

Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor
mucf.se

Region Norrbotten
norrbotten.se

Luleå Kommun
lulea.se

Sparbanken Nord
sparbankennord.se

Piteå Kommun
pitea.se

Om diskriminering, mångfald och relaterade ämnen

EU

EU:s upplysningstjänst
www.eu-upplysningen.se/Du-i-EU/Dina-rattigheter-i-EU/Diskriminering-och-jamstalldhet/

EU:s kampanj ”För mångfald. Mot diskriminering.”
www.stop-discrimination.info/2794.0.html

Statligt

Forum för levande historia
levandehistoria.se

Myndigheten för delaktighet
www.mfd.se/

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
manskligarattigheter.se

Jämställdhetsmyndigheten
jamstalldhetsmyndigheten.se

Ideellt

Brottsofferjouren
brottsofferjouren.se

Expo
expo.se

Friends
friends.se

5 i 12-rörelsen
dev.5i12.com

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-fonden)
humanrights.se

Marschen för tillgänglighet
marschen.se

Make a change
makeachange.se

MR-Dagarna – Nordens största forum för mänskliga rättigheter
mrdagarna.se

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer
roks.se

Rädda barnen
rb.se

Svenska Pride
svenskapride.se

Unizon (Kvinnojourer)
unizon.se

Ungdom mot rasism
umr.nu

Annat

Inclusion Academy
www.inclusionacademy.se

 

Make Equal
www.makeequal.se

MOD – Mångfald och Dialog
sensus.se

Mångfald i arbetslivet
mangfald.com

Mångkulturellt centrum (inkl Integrationsverkets publikationer)
mkcentrum.se

Reklamombudsmannen (näringslivsstiftelse)
reklamombudsmannen.org