Beställning av information/utbildning

Har du, din arbetsgivare, organisation, förening, skola etc behov av information eller utbildning?

Du kan berätta om ditt behov av information och utbildning genom detta formulär. Läs mer om hur vi arbetar med information och utbildning här.

Vi kommer vi att ta kontakt med dig så snart vi har möjlighet. Vi har som mål att ge respons inom en vecka. 

Beskriv så utförligt som möjligt nedan det behov av information eller utbildning som din organisation, aktör inom offentlig sektor, utbildningssektorn, privat sektor (näringsliv), ideell sektor (föreningsliv/civilsamhälle) har. Det går också bra att vända sig till oss med behov av rådgivning, bollplank eller liknande.  Beskriv också målgruppen och gärna även när och var du tänker dig att denna insats eller dessa insatser ska genomföras. Ska det ske digitalt/online eller fysiskt i era egna lokaler eller någon annanstans?

Genom att kontakta oss godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dem här.