Har du utsatts för diskriminering?

Läs mer om hur vi arbetar med stöd och rådgivning här.

Vi kommer vi att ta kontakt med dig när vi har möjlighet. Vi har som mål att ge respons inom en vecka.

Beskriv så utförligt som möjligt vad som har hänt och när det hände. Ange om möjligt tid och datum. Om du inte minns exakt när det hände, ange gärna ungefärlig tidpunkt, exempelvis år och månad. Om det handlar om flera tillfällen, försök få med dem alla.

Vi som arbetar på Rättighetscentrum Norrbotten har tystnadslöfte. Du som vänder dig till oss för stöd och hjälp med att tillvarata dina rättigheter kan därför känna dig helt trygg i att vi inte lämnar någon information vidare utan ditt godkännande. Eftersom vi inte är en myndighet omfattas vi inte heller av offentlighetsprincipen.

Genom att kontakta oss godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dem här 

Läs gärna mer om diskriminering här innan du anmäler.

  Vad tror du att diskrimineringen kan ha samband med? Du kan välja flera alternativ.
  Etnisk tillhörighetFunktionsnedsättningKönKönsidentitet och könsuttryckReligion eller annan trosuppfattningSexuell läggningÅlderSexuella trakasserierBristande tillgänglighet

  Ditt kön (detta är endast för vår statistik)
  KvinnaManInget av dessa/vill inte uppge

   

  Andra aktörer

  Det finns flera aktörer som arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Du kan alltid vända dig till Rättighetscentrum Norrbotten för att få råd i vart du kan vända dig med just ditt ärende.

  Diskrimineringsombudsmannen (DO)

  Diskrimineringsombudsmannen är den myndighet som kontrollerar att diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen efterföljs. Dit kan du själv anmäla om du har blivit diskriminerad. 

  Facket – för arbetslivet

  Om du upplever diskriminering i arbetslivet och är medlem i ett fackförbund så är det dit du ska vända dig i första hand. Om du inte är medlem, om ditt fackförbund inte vill ta på sig ärendet eller om du själv inte vill att ditt fackförbund ska representera dig så kan du vända dig till en antidiskrimineringsbyrå.

  Antidiskrimineringsbyråer i Sverige

  Runtom i Sverige finns det antidiskrimineringsbyråer som alla erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i diskrimineringsfrågor. Här hittar du alla byråernas hemsidor där du kan hitta kontaktuppgifter och geografiskt område.

  Barn och elev-ombudet

  Barn och elev-ombudet ska säkerställa att barns rättigheter tas tillvara. Det gör de bland annat genom övervaka att skollagens skydd mot kränkande behandling följs. De arbetar även för att alla barns skolgång ska vara fri från kränkningar. Om en upplevt kränkande behandling i skolan kan en anmäla till BEO eller Skolinspektionen.

  Skolinspektionen

  Skolinspektionen arbetar med att granska skolorna i Sverige och arbetar för en god skolmiljö. Du kan vända dig till skolinspektionen om du upplever att en skola in följer de regler som de ska följa.

  Polisen

  Vissa fall av diskriminering och trakasserier kan polisanmälas. Exempelvis finns det brotten olaga diskriminering och sexuellt ofredande som kan polisanmälas. Du kan också få hjälp från oss på Örebro Rättighetscenter att anmäla till polisen.

  Att vara med om diskriminering och kränkningar är ofta svårt och ibland kan en behöva prata med någon om vad som har hänt. Om du mår dåligt och behöver någon att prata med om dina upplevelser så finns det flera aktörer som du kan kontakta.

  Sjukvårdsrådgivningen Tel. 1177, öppet dygnet runt.

  Samtalsstöd via din vårdcentral.

  Hjälplinjen erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd på telefon, alla dagar kl 13-22. Tel: 0771-22 00 60

  Jourhavande medmänniska: Jouren är öppen alla dagar kl 21-06. Tel.. 08 – 702 16 80

  Självmordslinjen Har öppet kl. 06-24 varje dag. Tel. 90101. Har även chatt och mail.

  BRIS För dig under 18 år. Telefonen är öppen 14-21 alla dagar. Tel. 116 111. Har även en chatt.

  Äldrelinjen för dig över 65 år. Öppet vardagar mellan 10-15. Tel: 020-22 22 33

  Killfrågor.se Chatt som har öppet: måndag, tisdag, onsdag, torsdag och söndag, klockan 19 – 21

  Tjejjouren.se Här finns alla landets tjejjourer samlade så du se vilka chattar som har öppet när.