Filmat material

Under 2021 tog antidiskrimineringsbyråerna gemensamt fram en serie filmer för att informera om verksamheterna, uppdraget, vad diskriminering är, hur ärenden hanteras mm: Dessa filmer hittar du här:

ADB:ernas filmserie

Under åren har Rättighetscentrum Norrbotten arrangerat eller medarrangerat ett antal konferenser, seminariedagar, seminarier. En del av dem har filmats och finns bevarade för eftervärlden. Dem hittar du här:

Filmade föreläsningar