Seminarieserie: Jämlikhetsmorgon

Jämlikhetsmorgon

Vad är jämlikhetsdata och är det en bra eller dålig idé? Hur utövar jag antirasistiskt ledarskap? Vad har AI att diskriminering att göra? Hur hänger maskulinitetsnormer ihop med våld?

Seminarieserien Jämlikhetsmorgon pågick under våren 2023 och är nu avslutad, nedan hittar du inspelningar från några av tillfällena och presentationer från de flesta. Jämlikhetsmorgon behandlar frågor som vi inte alltid har tid att fundera på men som kan vara avgörande. Vi träffas på Zoom varannan torsdag kl 8:15-9:15 och du kan i lugn och ro dricka en kopp valfri dryck och lyssna på korta föreläsningar som följs av diskussion. Kanske terminens viktigaste frukostar! Ämnena kommer att variera men rör frågor som på olika sätt har anknytning till diskriminering. Rättighetscentrum Norrbotten bjuder in personer som vet vad de pratar om och du lyssnar, och vill du så diskuterar du.

Torsdag 2 mars 8.15-9.15

Får man säga svart? Att gå från teoretisk ångest till terminologisk trygghet

Barakat Ghebrehawariat (Foto: Joshua Kissi)

Välkommen till en crashcourse i antirasism och inkluderande kommunikation. Du erbjuds här en språkguide och inventering av den begreppsflora som idag omger den offentliga debatten om rasism, identitet och mångfald. Vad menas med vithetsnorm? Är ”svart” ett dåligt ord? När ska vi prata om hudfärg? Den här föreläsningen lotsar deltagarna genom en svårnavigerad begreppsdjungel där målet är att gå från teoretisk ångest till terminologisk trygghet. Det går att prata om hudfärg på ett anti-rasistiskt sätt!

Barakat Ghebrehawariat är en flitigt anlitad föreläsare, expertrådgivare och utbildare med lång erfarenhet av att arbeta med mångfald utifrån ett kommunikationsperspektiv. Han är känd som Demokratiagenten och driver förändringsbyrån Demokrateam. Du känner bland annat igen honom från TV4 Nyhetsmorgon där han är återkommande expert.

Föreläsningen riktar sig till dig som har anledning att fundera över normer och kommunikation. Det tycker vi att nästan alla har!

Tyvärr spelades denna föreläsning inte in.

 

Torsdag 16 mars 8.15-9.15

Antirasistiskt ledarskap

Jenny Saba Persson

Välkommen till en föreläsning om antirasistiskt ledarskap! Här skapar vi engagemang för ett arbete som kan förebygga rasism på din arbetsplats. Hur kan du bli en antirasistisk ledare som skapar förutsättningar för en tryggare arbetsplats?

Jenny Saba Persson, verksamhetsledare, Rättighetscentrum Västerbotten

Presentationen och samtalet riktar sig i första hand till dig som har en roll som ledare på arbetsplatsen eller i annat sammanhang.

Föreläsningen spelades inte in.

 

Torsdag 30 mars 8.15-9.15

AI och diskriminering

Maria Jacobson

På senare år har etik, mänskliga rättigheter och AI blivit en brännande fråga. Det finns gott om studier som visar att AI-system bland annat diskriminerar på grund av kön, ålder, könsidentitet eller -uttryck och funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla rekrytering. Ett antal forskningsstudier visar också att exempelvis rasism är inbyggd i stora dataset för ansiktsigenkänning. Systematiska orättvisor som redan finns i samhället försvinner inte genom AI. Men det finns etiskt inriktade initiativ – till exempel pågår just nu en lagstiftningsprocess i EU för att säkra att AI respekterar grundläggande rättigheter, inklusive icke-diskriminering.

I dagens föreläsning får vi en överblick över de risker som finns för diskriminering vid användande av AI, initiativ som pågår för att kartlägga och förebygga sådan diskriminering och tankar kring hur den svenska diskrimineringslagen kan tillämpas när AI diskriminerar. Hur kan det bevisas att diskriminering har skett genom algoritmer? Hur ska de analyseras? Vem är ansvarig?

Maria Jacobson är kommunikatör på Antidiskrimineringsbyrån Väst. Hon har bakgrund som journalist och har de senaste åren bevakat frågor som rör AI, etik och mänskliga rättigheter.

Inspelningen av föreläsningsdelen kan ses här:

Marias presentationsmaterial finns här:
30 mars presentation AI och diskriminering ADB Väst (PDF)

 

Torsdag 13 april 8.15-9.15

Jämställdhet, maskulinitetsnormer och våldsprevention

Karen Austin

Med utgångspunkt i gedigen kunskap om maskulinitetsnormer och unga mäns våld berättar Karen Austin om Botkyrka kommuns unika metod för att förebygga våld tidigt. Hur kan en hel kommun jobba för att motverka och minska segregation och hur arbetar man våldsförebyggande så att det blir tryggare för alla oavsett funktion, sexuell läggning, könsidentitet, etnicitet och religion? Bland annat arbetar kommunen metodologiskt med att utmana stereotypa könsnormer i ett skolprogram som även har resulterat i bättre skolresultat.

Karen Austin är strateg på Våldspreventivt center i Botkyrka kommun och har tidigare arbetat på Delegationen mot segregation.

Målgrupp för föreläsningen är offentliganställda och alla som är intresserade av ett tryggare samhälle.

Inspelningen av föreläsningsdelen kan ses här:

Karens presentationsmaterial finns här:
13 april Presentationsmaterial Karen Austin (PDF)

Torsdag 27 april 8.15-9.15

Att mäta rasism utan att reproducera den

Edda Manga (Foto: Per Magnus Johansson)

Det är viktigt att kunna presentera fakta om vilka effekter som rasismen har på människors liv och på samhället. Hur kan vi ta fram denna information utan att kategorisera människor på ett sätt som reproducerar rasistiska stereotyper? Att mäta rasism utan att reproducera rasism är en utmanande uppgift.

I detta samtal fördjupar vi oss i den komplicerade relationen mellan statistik och rasism och varför behovet uppkommit att mäta rasism. Edda Manga presenterar resultat från ett mångdisciplinärt forskningsprojekt som föreslår en ny metod för att skapa kunskap om konsekvenser av rasism för olika grupper av den svenska befolkningen. Balingsholmsmodellen kan användas för att undersöka hur rasism inverkar på människors livsvillkor på nationell och regional nivå.

Edda Manga är idéhistoriker och verksam som forskare och vetenskaplig ledare på Mångkulturellt centrum i Fittja.

Föreläsningen spelades inte in men Eddas presentationsmaterial hittar du här:
23 april Presentationsmaterial Edda Manga (PDF)

 

Torsdag 11 maj 8.15-9.15

Varför behövs en ny könstillhörighetslag?

Mire Åsell

Sveriges könstillhörighetslag är 50 år gammal och ställer bland annat krav på omfattande medicinsk utredning för tillgång till nytt juridisk kön, stick i stäv med den standard för mänskliga rättigheter som FN och Europarådet satt upp. Just nu diskuterar regeringen hur lagen ska moderniseras. Mire Åsell, sakkunnig i transfrågor på RFSL, går igenom behoven, de föreslagna förändringarna och reder ut några av de missförstånd som finns i den svenska debatten.

Mire Åsell är sakkunnig i transfrågor på RFSL och har arbetat med hbtqi-personers rättigheter under de senaste 15 åren i många olika roller. Hen har bland annat varit ordförande för RFSL Ungdom samt arbetat med realiseringen av Sveriges hbtqi-strategi på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Mire är genusvetare.

Inspelningen av föreläsningsdelen kan ses här:

Torsdag 25 maj 8.15-9.15

Diskriminering i Sverige – en lägesbild

Lars Arrhenius (Foto: Tomas Gunnarsson)

Hur ser förekomst av diskriminering ut i Sverige? Diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius ger en lägesbild baserad på myndighetens rapport om förekomst av diskriminering som släpps 12 maj i år. Det är den första av vad som ska bli årliga rapporter över förekomst av diskriminering i Sverige.
Lars Arrhenius är diskrimineringsombudsman sedan december 2020. Han har tidigare bland annat arbetat som advokat och varit utredare åt regeringen. Mellan åren 2006 och 2012 var han Sveriges första Barn- och elevombud (BEO) vid Skolinspektionen.