Seminarieserie: Aktiva åtgärder i arbetslivet

Arbetsplats för alla – lika rätt med rätt åtgärder

Vad? Seminarieserie om aktiva åtgärder i arbetslivet, dvs förebyggande arbete mot diskriminering och främjande arbete för lika rättigheter på arbetsplatser

När? Från 28/9 till 16/11 (se schema nedan)

Hur? Digitalt

Vem? Föreläsare från Malmö mot Diskriminering, Inclusion Academy, Forum – Kvinnor och Funktionshinder samt Unionen

Kostnad: Ingen. Gratis!

Målgrupp: Personer i ledande ställning (styrelse, styrgrupp, ledningsgrupp, chefer, ledare), HR-personer, skyddsombud, fackligt förtroendevalda och anställda samt andra som arbetar eller vill arbeta med aktiva åtgärder i sin organisation primärt i Norrbottens län.

Arrangörer: Rättighetscentrum Norrbotten i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbottens län

Under hösten kommer Rättighetscentrum Norrbotten i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbottens län att genomföra en digital seminarieserie om aktiva åtgärder i arbetslivet, det arbete som beskrivs i diskrimineringslagens kap 3 med att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter på alla arbetsplatser i landet. Det är arbetsgivaren som har ansvar för detta men det ska ske i samverkanmed arbetstagare/arbetstagarorganisation.

Vår ambition är att denna serie ska ge dig inspiration och kunskap som gör att arbetet med aktiva åtgärder i din organisation, på din arbetsplats bättre når syftet att skapa lika villkor för anställda, bidra till en bättre arbetsmiljö. till bättre hälsa. till att arbetsplatsen blir mer inkluderande och välkomnande för alla.

Diskrimineringsförbudet är centralt för ett jämlikt samhälle. Det är en mänsklig rättighet och en fundamental princip i svensk lagstiftning och samhällsliv. Förbudet är också central för principen att inte lämna någon utanför enligt t ex Agenda 2030. Att skyddas från diskriminering är i första hand individens rättighet och den skada som diskriminering kan innebära för den enskilde är skäl nog att aktivt förebygga och motverka dess förekomst. Att ägna sig åt aktiva åtgärder. Diskriminering är också till nackdel för samhället i stort. Diskriminering på arbetsmarknaden innebär till exempel att värdefull kompetens går förlorad och att anställdas hälsa påverkas negativt.  I ett glesbygdslän som Norrbotten, där varje människa behövs, är det en förutsättning att alla människor har möjlighet att delta på lika villkor i hanteringen av samhällsutmaningarna.

Seminarieserien inleds den 28 september och fortsätter sedan varje eller varannan vecka till den 16 november. Seminarierna kompletterar varandra men är fristående. Mer information kring seminarierna kommer i augusti här på denna sida,. i vårt nyhetsbrev och på vår Facebook-sida i form av inlägg och Facebook-evenemang. Prenumerera gärna på nyhetsbrevet och gilla/följ sidan. Så här mycket vet vi nu:

  • Tisdag 28/9 kl 13.00-14.30: Ökad mångfald genom aktiva åtgärder, en introduktion till och översikt över arbetet med aktiva åtgärder med Ana Marega och Jerk Elmén, Malmö mot Diskriminering
  • Fredag 8/10 kl 13.00-14.30: Aktiva åtgärder och antirasism med Anna Adeniji, Inclusion Academy
  • Onsdag 20/10 kl 13.00-14.30: Aktiv och systematisk – nyckelord för framgång om kopplingen mellan Aktiva åtgärder och Systematiskt arbetsmiljöarbete med Karin Henrikz, Malmö mot Diskriminering och Fredrik Ostrozanszky, Unionen
  • Tisdag 26/10 kl 13.00-14.30: Aktiva åtgärder och hbtq/kön med Ulrika Westerlund, Inclusion Academy
  • Tisdag 9/11 kl 13.00-14.30: Aktiva åtgärder, funktionsnedsättning och tillgänglighet med Maria Johansson, Forum – Kvinnor och Funktionshinder
  • Tisdag 16/11 kl 13.00-14.30: Motstånd och utmaningar i arbetet med aktiva åtgärder med Ana Marega och Jerk Elmén, Malmö mot Diskriminering

Mindre förändringar av ovanstående kan ske. Datumen får dock betraktas som spikade. Möjlighet att anmäla sig kommer också i augusti. Anmälan kommer att kunna ske till varje enskilt seminarium.

Du som känner att du har lite dålig koll på vad aktiva åtgärder är kan med fördel bekanta dig med Diskrimineringsombudsmannens Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering och/eller fördjupa dig i litteratur på området, t ex Malmö mot Diskriminerings bok Att få plats som människa i en organisation – aktiva åtgärder i praktiken. Den tid du lägger ner på detta i förväg har du igen sedan.

Utöver ovanstående kan vi tipsa om Länsstyrelsens i Norrbottens län digitala seminarium Rasism i arbetslivet med Kitimbwa Sabuni den 12 oktober kl 10.00-12.00. Mer om det här. Också det med koppling till aktiva åtgärder.

Välkommen till allt detta!