Filmserie om diskriminering och ADB:ernas arbete

Filmserien Diskriminering pågår – byråerna berättar! försöker göra diskriminering och hur du kan motverka den, enklare att förstå.

I Sverige finns just nu 18 antidiskrimineringsbyråer. Dessa byråer gör varje dag sitt bästa för att hjälpa människor som utsatts för diskriminering, för att utbilda och göra påverkansarbete.

Ett antal av byråerna producerade under våren 2021 filmer med information om diskriminering och olika sätt att motverka den. Filmerna ligger på YouTube på Sveriges Antidiskrimineringsbyråers kanal där. Här, på denna sida hittar du också de 10 filmer som serien består av.

Introduktion: Vad gör en antidiskrimineringsbyrå?

Vad gör en antidiskrimineringsbyrå? Det ska vi berätta! I filmen får du information om vilka vi är, vad vi gör och hur vi kan hjälpa dig. Vi finns från Malmö i söder till Luleå i norr.

Avsnitt 1: Vad är diskriminering?

Här berättar vi om vad diskriminering är enligt lagen och vart du kan vända dig om du har blivit diskriminerad.

Avsnitt 2: Normer spelar roll i arbetet mot diskriminering

Om normkritik och varför det är ett viktigt verktyg i arbetet mot diskriminering.

Avsnitt 3: Aktiva åtgärder i förskola & skola

Om praktiskt arbete mot diskriminering i skolan och förskolan. Om verktyg från böckerna ”PraLin” och ”Tänka tillsammans”. Kan med fördel ses tillsammans med avsnitt 4 & 5.

Avsnitt 4: Perspektivbyrån, en detektivlek för barns rättigheter

Om metoden Perspektivbyrån; en interaktiv lek med syfte att skapa tryggare och mer inkluderande verksamheter för barn 8-12 år. I Perspektivbyrån är barnen detektiver som granskar, kartlägger och ger sina synpunkter. Vi vuxna lyssnar, antecknar och förbättrar!
Kan med fördel ses tillsammans med avsnitt 3 & 5.

Avsnitt 5: Barnrättsperspektivet i arbete med lika rättigheter

En informationsfilm om BBB-perspektivet: barnets perspektiv, barnperspektivet och barnrättsperspektivet. Filmen diskuterar hur en kan använda BBB-perspektiv i arbetet med diskrimineringsfrågor och antidiskriminering, om Barnkonventionen och dess tillämpning i arbetet mot diskriminering.
Kan med fördel ses tillsammans med avsnitt 3 & 4.

Avsnitt 6: Vad händer när jag har anmält diskriminering?

Om vad som händer efter att du har anmält diskriminering till en antidiskrimineringsbyrå.

Avsnitt 7: Att förebygga diskriminering i arbetslivet med aktiva åtgärder

Om hur arbetet med aktiva åtgärder i arbetslivet är uppbyggt och vad som är syftet med processen.

Avsnitt 8: Alliering

Om att vara en allierad. Om hur just du kan stötta grupper som utsätts för förtryck och diskriminering. Vad finns det för fallgropar och hur är en egentligen bäst allierad med andra rörelser? Lyssna för att lära dig mer om hur just du kan vara en del av förändringsarbetet mot en jämlikare värld!

Avsnitt 9: Basically wrong! Om strukturell diskriminering

Om hur diskriminering är inbyggd i samhällssystemet. Titeln Basically Wrong! säger att det blev fel i grund och botten när samhället byggdes upp.