Filmad seminarieserie: Aktiva åtgärder i arbetslivet

Hösten 2021 arrangerade Rättighetscentrum Norrbotten tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbottens län en digital seminarieserie om aktiva åtgärder i arbetslivet, om den process som diskrimineringslagen föreskriver för detta arbete och om arbetet kopplat till diskrimineringsgrunder. Seriens namn är Arbetsplats för alla – lika rätt med rätt åtgärder.

Serien bestod av sex fristående men ändå sammanlänkade seminarier med olika ingångar till det gemensamma temat. De ägde rum i Zoom och spelades in. Mer om serien kan du läsa här. De inspelade versionerna laddades upp på Youtube och finns där som en egen spellista. De finns alla tillgängliga där till årsskiftet 2021/22. I vissa fall klart längre.

Du kan också se dem nedan. De som fortfarande går att se alltså.

Seminarium 1: Bättre arbetsmiljö genom aktiva åtgärder

En introduktion till och översikt över arbetet med aktiva åtgärder med Ana Marega och Jerk Elmén, Malmö mot Diskriminering.
Seminariet ägde rum den 28 september 2021.

Seminarium 2: Aktiva åtgärder och antirasism

Seminariet med Anna Adeniji, Inclusion Academy, går igenom begrepp kopplade till rasism och visar genom olika exempel hur rasism är ett bredare och vidare begrepp än etnisk diskriminering. Hur kan en arbetsgivare, som vill ta sitt fulla ansvar för en god psykosocial arbetsmiljö, agera utifrån förståelse av hur rasism påverkar oss alla och hur inkluderande arbetsplatser skapas utifrån kunskap om rasism?
Seminariet ägde rum den 8 oktober 2021. Vid årsskiftet 2021/22 var vi tyvärr tvungna att ta bort filmen från Youtube. Den går alltså inte att se längre, varken här eller där.

Seminarium 3: Aktiv och systematisk – nyckelord för framgång

Ett seminarium med ambitionen att visa hur arbetet med aktiva åtgärder i arbetslivet kan samordnas med det systematiska arbetsmiljöarbetet med Karin Henrikz, Malmö mot Diskriminering och Fredrik Ostrozanszky, Unionen.
Seminariet ägde rum den 20 oktober 2021.
Foto, Fredrik: Patrik Nygren

Seminarium 4: Arbeta för hbtq-personers rättighet – och för jämställdhet

Ett seminarium om att arbeta för HBTQ-personers rättigheter och även för jämställdhet i arbetslivet (och på andra håll) med Ulrika Westerlund, Inclusion Academy.
Seminariet ägde rum den 26 oktober 2021. Vid årsskiftet 2021/22 var vi tyvärr tvungna att ta bort filmen från Youtube. Den går alltså inte att se längre, varken här eller där.

Seminarium 5: Aktiva åtgärder, funktionsnedsättning och jämställdhet

Ett seminarium om att arbeta för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och för jämställdhet i arbetslivet med Maria Johansson, Forum – Kvinnor och Funktionshinder (FQ).
Seminariet ägde rum den 9 november 2021. Det är skrivtolkat.
Filmen som visas under seminariet hittar du här.

Seminarium 6: Motstånd och utmaningar i arbetet med aktiva åtgärder

Ett seminarium om det motstånd och de utmaningar som kan dyka upp under arbetet med aktiva åtgärder i arbetslivet med Ana Marega och Jerk Elmén, Malmö mot Diskriminering.
Seminariet ägde rum den 16 november 2021.
Filmen som streamas under seminariet hittar du här.