Aktuellt

Seminarieserie: En skola för alla

Vårterminen 2022 erbjuder vi en kostnadsfri seminarieserie för grundskolepersonal i Norrbotten. Målet är ökad förståelse för hur elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) upplever skoldagen och hjälp med strategier för att skapa fungerande skoldag för eleverna. Mer information här.

Seminarieserie om aktiva åtgärder i arbetslivet

Vår kostnadsfria seminarieserie om aktiva åtgärder i arbetslivet, Arbetsplats för alla-  lika rätt ned rätt åtgärder pågår 28/9 – 16/11. Serien består av sex seminarier, dels om arbetsprocessen, dels om aktiva åtgärder kopplat till specifika diskrimineringsgrunder. Du hittar mer info om serien här

Facebook

Vi använder oss annars primärt av vår Facebook-sida bl a för att informera om aktuella aktiviteter som Rättighetscentrum Norrbotten initierat eller är inblandat i. Våra evenemang som är bokade och klara hittar du här. Vi rekommenderar dig att titta på den då och då och, om du vill, gilla eller följa den för att få aviseringar när något händer. Det senaste flödet från vår Facebook-sida finns också nedan. 

Nyhetsbrev

Vill du få information från oss om aktuella arrangemang och annat? Då kan du registrera dig för vårt nyhetsbrev. Det gör du här. 

Idéer, tankar och planer

Kontakta oss gärna om du funderar på något arrangemang eller aktivitet i framtiden och söker en samarbetspartner, någon att bolla tankar med och dessutom tror att vi kan vara den du söker. Det gör du här.

Flödet (det senaste) från vår Facebook-sida

Rättighetscentrum Norrbotten - mot diskriminering

1 week 4 days ago

Den 1 januari infördes en rad förändringar i föräldrabalken, bland annat vad gäller föräldraskapspresumtionen. Tidigare har föräldraskapspresumtionen bara gällt olikkönade par. När en kvinna som är gift med en man fött barn har mannen automatiskt folkbokförts som barnets pappa. Nu gäller alltså samma regler för samkönade par: den som är

Rättighetscentrum Norrbotten - mot diskriminering

2 weeks 4 days ago

Rättighetscentrum Norrbotten avslutar året med en teaser för vår nya utställning som vi lanserar 2022. Ulf Frödin har illustrerat. Vi säger så Gott nytt år redan nu och ser fram emot det kommande året. Som vanligt är vi öppna för samarbeten för att främja lika rättigheter och möjligheter i länet

Rättighetscentrum Norrbotten - mot diskriminering

1 month 1 week ago

Söker du efter en handfast bok om aktiva åtgärder i arbetslivet eller känner du någon som gör det? Det här kan mycket väl vara den boken:

Rättighetscentrum Norrbotten - mot diskriminering

1 month 1 week ago

Vill du hjälpa DO att förbättra sitt formulär för att anmäla ärenden till DO? Anmäl dig nedan isåfall.

Rättighetscentrum Norrbotten - mot diskriminering

1 month 1 week ago

Känner du till Teletal? Det är en gratis tjänst som hjälper dig att förstå och göra dig förstådd vid tex samtal med myndigheter. Teletal hjälper dig också att minnas vad som sagts och skickar anteckningar efter samtal. Teletal är på svenska, det är alltså inte tolkning mellan olika språk. Mer

Rättighetscentrum Norrbotten - mot diskriminering

1 month 2 weeks ago

Under våren arrangerar vi en seminarieserie som heter En skola för alla och som handlar om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) i skolan. Underrubriken "Förstå, bemöta och anpassa utifrån elevernas olika tolkningar av omvärlden" säger lite mer om innehållet. Du som arbetar inom grundskolan i Norrbotten är välkommen att delta, allt är

Rättighetscentrum Norrbotten - mot diskriminering

1 month 3 weeks ago

Vårt senaste nyhetsbrev handlar om ett arrangemang kopplat till samer redan imorgon kväll i Luleå, om den nyligen avslutade och inspelade seminarieserien om aktiva åtgärder i arbetslivet och om den kommande seminarieserien till våren om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos elever i skolan. mailchi.mp/bbf72323d4c8/olydig-ambassadr-npf-i-skolan-aktiva-tgrder-sista-chansen

Rättighetscentrum Norrbotten - mot diskriminering

1 month 3 weeks ago

Just nu har vi hög arbetsbelastning inom vår rådgivningsverksamhet. Vi tar därför inte emot nya ärenden förrän 7 februari 2021. På DO:s hemsida finns tips om andra du i vissa fall kan vända dig till om du upplevt diskriminering eller på annat sätt fått dina rättigheter kränkta: www.do.se/diskriminering/tips-och-klagomal-om-diskriminering/du-kan-vanda-dig-till-fler-an-do

Rättighetscentrum Norrbotten - mot diskriminering

1 month 3 weeks ago

Samvetet kan vara en stark kraft. Att som ambassadör följa det kan få konsekvenser. Hör Tomas Bresky berätta om ambassadören som följde sitt samvete och tog ställning för samerna.
Välkommen till Lillan i Luleå 25/11 kl 19.

Rättighetscentrum Norrbotten - mot diskriminering

1 month 3 weeks ago

Läs gärna Autism- och Aspergerförbundets debattartikel. Rättighetscentrum Norrbottens juridiska rådgivning har senaste året till stor del handlat om elever med NPF som inte får sina rättigheter i skolan tillgodosedda och som diskrimineras. Det kommer att krävas stora insatser och åtaganden av kommunerna i Norrbotten för att åtgärda de brister som