Aktuellt

Här är tanken att vi ska samla information om aktuella aktiviteter som Rättighetscentrum Norrbotten initierat eller är inblandat i, samarrangerat eller av andra anledningar vill informera om. Vi använder dock numera endast vår Facebook-sida för detta ändamål. Våra evenemang som är bokade och klara hittar du där:
www.facebook.com/SensusRCN/events/

Vi rekommenderar dig därför att titta på den då och då och, om du vill, gilla den så får du aviseringar när något händer. Det senaste flödet från den sidan finns också nedan.

Kontakta oss gärna om du funderar på något slags arrangemang eller aktivitet i framtiden och söker en samarbetspartner och dessutom tror att vi kan vara den du söker.

Flöde från vår Facebook-sida:

 

Rättighetscentrum Norrbotten - mot diskriminering

3 months 5 days ago

Alla barn har rätt till en trygg skolmiljö som är fri från diskriminering. DOs film förklarar mer. Om du upplever diskriminering i skolan eller är förälder till ett barn som gör det är du välkommen att kontakta oss för stöd och rådgivning.

Rättighetscentrum Norrbotten - mot diskriminering

3 months 1 week ago

Inför höstterminen är det dags att planera arbetet för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i skolan. Du är välkommen att kontakta oss för tips och råd om hur arbetet kan gå till.

Rättighetscentrum Norrbotten - mot diskriminering

3 months 1 week ago

Nu är vi alla på plats och tar sats för att fylla hösten med aktiviteter av olika slag, mer eller mindre utåtriktade, med koppling till diskriminering och lika rättigheter. Trots rådande omständigheter, restriktioner och begränsningar.
Du får gärna bidra till vår (och din egen) höst genom att höra av dig till oss för
* stöd och rådgivning om du råkat ut för något,
* information, utbildning och rådgivning i dina sammanhang, på jobbet, skolan, i föreningen etc,
* samverkan kring offentligt arrangemang eller liknande
* eller något annat som har koppling till våra ämnesområden.
Skriv eller ring! Vi är förstås medvetna om att mycket kan behöva ske på distans och inte fysiskt på plats tillsammans.

Rättighetscentrum Norrbotten - mot diskriminering

4 months 4 weeks ago

Som du kanske noterat är sommaren här. Och därmed också semestrar. Så även för oss.
Vi kommer att ha helt sommarstängt fram till den 13 juli. Och gå lite på sparlåga till en bit in på augusti. Helt igång igen är vi inte förrän den 10 augusti.
Låt dock inte detta hindra dig från att ta kontakt med oss om du får idéer eller har behov av stöd och rådgivning, information och utbildning eller opinionsbildning i någon form. Vi svarar så snart vi har möjlighet.
Vi hoppas att även du har möjlighet att njuta av sommaren och får tid att göra sådant du tyvärr inte hinner annars.
Allt gott!
Madeleine, Stina & Aron

Rättighetscentrum Norrbotten - mot diskriminering

5 months 5 days ago

Rättighetscentrum Norrbotten - mot diskriminering

5 months 3 weeks ago

Aktivitetsbaserade arbetsplatser som utformas efter en förmodad standardperson riskerar att diskriminera personer med funktionsnedsättning. Rättighetscentrum Norrbotten har tillsammans med 14 andra antidiskrimineringsbyråer skrivit om att diskriminerande strukturer riskerar att byggas in.

Rättighetscentrum Norrbotten - mot diskriminering

6 months 6 days ago

Vi utbildar gärna. På plats. Kanske inte nu (?) men sen. Eller nätbaserat, digitalt. Nu och sen.
Om lika rättigheter, diskriminering, mänsklig mångfald, likabehandling etc.
I offentlig, privat och ideell sektor.
För att enskilda ska öka kunskapen om sina rättigheter.
För att anställda ska öka kunskapen om sina och andras rättigheter och därmed förebygga och motverka diskriminering. Och främja lika rättigheter och mänsklig mångfald.
För att arbetsgivares och utbildningsanordnares arbete med aktiva åtgärder ska förbättras.
Vi kan också agera bollplank, rådgivare mm i era sammanhang, ert pågående arbete. Komma med input till eller granska era dokument.
Hör av dig!

Rättighetscentrum Norrbotten - mot diskriminering

6 months 1 week ago

Men hur är det då med delaktigheten? Ska arbete med aktiva åtgärder, dvs förebyggande mot diskriminering och främjande för lika rättigheter och möjligheter, bedrivas av ledningen för arbetsgivare och utbildningsanordnare utan inblandning av anställda, elever och studenter?
Nej, lagen föreskriver att arbetet ska ske i samverkan med arbetstagare (ofta via arbetstagarorganisationer), elever (kanske via elevråd) och studenter (kanske via studentkårer). Samverkan innebär också att den som har ansvar för arbetet är skyldig att dela med sig av information så att samverkan möjliggörs.
Mer om allt detta kan du läsa här:
www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/ (en bit ner under "Samverka med arbetstagare"
www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/samverka-med-barn-och-elever-anstallda/
www.do.se/framja-och-atgarda/hogskolans-ansvar/samverka-med-studenter-och-anstallda/

Rättighetscentrum Norrbotten - mot diskriminering

6 months 1 week ago

Alla arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner om sexuella trakasserier, trakasserier och riktlinjer. DO har granskat hur länets kommuner uppfyller kraven och P4 Norrbotten rapporterar:

Rättighetscentrum Norrbotten - mot diskriminering

6 months 1 week ago

Allt arbete med aktiva åtgärder, dvs förebyggande mot diskriminering och främjande för lika rättigheter och möjligheter, ska dokumenteras löpande.
Det ska vara möjligt att följa arbetet, hur det har bedrivits, vilka åtgärder det resulterat i, hur dessa har följts upp, vilka riktlinjer och rutiner som finns och har tagits fram etc genom att studera dokumentationen. Diskrimineringsombudsmannen, DO, kan komma att utöva tillsyn och måste kunna bedöma om aktören lever upp till skyldigheterna.
Aktören själv har förstås också glädje av en tydlig dokumentation eftersom det fortsatta fortlöpande arbetet bygger vidare på redan genomfört arbete.
Detta dokumentationskrav ersätter tidigare krav på regelrätta krav på planer av olika slag. Det hindrar inte att en plan av lämpligt omfång, bredd och djup kan vara en viktig del av dokumentationen. Dokumentationskravet är dock bredare än så.
Mer om allt detta kan du läsa här för arbetsgivare:
www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/ (en bit ner under "Dokumentera arbetet")
och här för förskola och skola:
www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/skolans-och-forskolans-dokumentation/
samt här för högskola:
www.do.se/framja-och-atgarda/hogskolans-ansvar/hogskolans-dokumentation/