Rättighetscentrum Norrbotten

Informationsblad på:  Svenska       English         العربية         درى         ትግርኛ

Rättighetscentrum Norrbotten är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och att främja mångfald, lika rättigheter och likabehandling. Vårt långsiktiga mål är att minska diskrimineringen och förbättra förutsättningarna för den mänskliga mångfalden i regionen genom utbildning, opinionsbildande insatser och effektiv hjälp till den som blivit diskriminerad.

Stöd och rådgivning

Vi erbjuder kostnadsfritt stöd och rådgivning till dig som har utsatts eller utsätts för diskriminering (negativ särbehandling) på grund av etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning och ålder. Mer om detta här.

Information och utbildning

Vi erbjuder också information och utbildning om

  • diskriminering och mänsklig mångfald
  • lagstiftning, rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom detta område
  • normer, värderingar, fördomar, attityder etc

Syftet är att stödja myndigheter, företag, organisationer, föreningar, skolor och enskilda i arbetet med att förebygga diskriminering och främja mångfald, stärka egenmakten och främja ett normkritiskt och intersektionellt tänkande. Vi kan också fungera som processledare, rådgivare, bollplank etc. Mer om detta här. Ladda också gärna ner vår utbildningskatalog.

Tips! Läs vår rapport om diskriminering i Norrbottens län 2016-2018 (publicerad maj 2019) här.

Opinionsbildning – arrangemang och media

Vi arbetar dessutom med opinionsbildning, främst genom olika typer av offentliga arrangemang, t ex utställningar, konferenser, seminarier, föreläsningar, workshops, teater och musik, för att offentligt lyfta frågor kring diskriminering och mänsklig mångfald. Ofta i samverkan med andra aktörer.

Facebook

Vi finns även på Facebook på sidan Rättighetscentrum Norrbotten. Där hittar du mer aktuell information om vad vi gör, vad som är på g etc. Bland annat vilka offentliga arrangemang som är bokade och klara.

Geografiskt område

Vårt geografiska arbetsområde är hela Norrbottens län. Om du undrar varför eller tycker att Rättighetscentrum inte synts till och är okänt på din ort, hör av dig. Gärna med en idé om vad vi kan göra åt saken!

Kontakta oss

Våra kontaktuppgifter m m hittar du här.

Hemsidan

Ovan hittar du direktlänkar till några av hemsidans delar. Botanisera gärna vidare.

Du hittar t ex mer om Rättighetscentrums verksamhet under Om oss, om diskriminering i allmänhet under Diskriminering och länkar till andra organisationer med liknande syften under Länkar.