Rättighetscentrum Norrbotten

English              العربية         درى         ትግርኛ

Rättighetscentrum Norrbotten är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och att främja mångfald, lika rättigheter och likabehandling. Vårat långsiktiga mål är att minska diskrimineringen och förbättra förutsättningarna för mångfalden i regionen genom utbildning, opinionsbildande insatser och effektiv hjälp till den som blivit diskriminerad.

Stöd och rådgivning
Vi erbjuder kostnadsfritt stöd och rådgivning till dig som har utsatts eller utsätts för diskriminering (negativ särbehandling) på grund av etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning och ålder. Mer om detta här.

Information och utbildning
Vi erbjuder också information och utbildning om

  • diskriminering och mångfald
  • lagstiftning, rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom detta område
  • normer, värderingar, fördomar, attityder etc

Syftet är att stödja myndigheter, företag, organisationer, föreningar, skolor och enskilda i arbetet med att förebygga diskriminering och främja mångfald, stärka egenmakten och främja ett normkritiskt och intersektionellt tänkande. Mer om detta här. Ladda också gärna ner vår utbildningskatalog.

Tips! Läs vår rapport om diskriminering i Norrbottens län 2016-2018 (publicerad maj 2019) här.

Opinionsbildning – arrangemang och media
Vi arbetar dessutom med opinionsbildning, främst genom olika typer av publika arrangemang, t ex utställningar, seminarier, teater och musik, för att offentligt lyfta frågor kring diskriminering och mångfald. Ofta i samverkan med andra aktörer.

Facebook
Vi finns även på Facebook. Direktadressen till vår sida där är www.facebook.com/SensusRCN. Där hittar du mer aktuell information om vad vi gör, vad som är på g etc.

Geografiskt område
Vårt geografiska arbetsområde är hela Norrbottens län. Om du undrar varför eller tycker att Rättighetscentrum inte synts till och är okänt på din ort, hör av dig. Gärna med en idé om vad vi kan göra åt saken!

Kontakta oss
Våra kontaktuppgifter m m hittar du här.

Hemsidan
Ovan hittar du direktlänkar till några av hemsidans delar. Botanisera gärna vidare.

Du hittar t ex mer om Rättighetscentrums verksamhet under Om oss, om diskriminering i allmänhet under Diskriminering och länkar till andra organisationer med liknande syften under Länkar.