Rättighetscentrum Norrbotten

Informationsblad på:  Svenska       English         العربية         درى         ትግርኛ

Rättighetscentrum Norrbotten är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och att främja mångfald, lika rättigheter och likabehandling. Vårt långsiktiga mål är att minska diskrimineringen och förbättra förutsättningarna för den mänskliga mångfalden i regionen genom utbildning, opinionsbildande insatser och effektiv hjälp till den som blivit diskriminerad. Visionen är ett Norrbottens län fritt från diskriminering. Vi är en ideell verksamhet, en del av civilsamhället. Vi är inte en myndighet.

Stöd och rådgivning

Vi erbjuder kostnadsfritt stöd och rådgivning till dig som har utsatts eller utsätts för diskriminering (negativ särbehandling) på grund av etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion/trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Mer om detta här

Information och utbildning

Vi erbjuder också information och utbildning om

  • diskriminering, lika rättigheter och mänsklig mångfald
  • lagstiftning, rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom detta område
  • normer, värderingar, fördomar, attityder etc

Syftet är att stödja myndigheter, företag, organisationer, föreningar, skolor och enskilda i arbetet med att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och mänsklig mångfald, stärka egenmakten genom normkritiskt och intersektionellt tänkande. Vi kan också fungera som processledare, rådgivare, bollplank etc. Mer om detta här.

Ladda gärna ner vår utbildningskatalog. Den hittar du här

Om du vill beställa informations/utbildningsinsatser av oss, kan du göra det här

Tips! Läs vår rapport om diskriminering i Norrbottens län 2016-2018 (publicerad maj 2019) här.

Opinionsbildning – arrangemang och media

Vi arbetar med opinionsbildning, främst genom olika typer av offentliga arrangemang, t ex utställningar, konferenser, seminarier, föreläsningar, workshops, teater och musik, för att offentligt lyfta frågor kring diskriminering, lika rättigheter och mänsklig mångfald. Ofta i samverkan med andra aktörer.
Information om våra offentliga arrangemang hittar du på vår helt öppna Facebook-sida. Se nedan.
Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev. Se nedan.
Om du har idéer kring framtida arrangemang eller annan typ av samverkan, kan du berätta om det här

Facebook

Vi finns även på Facebook på sidan Rättighetscentrum Norrbotten. Där hittar du mer aktuell information om vad vi gör, vad som är på g etc. Bland annat vilka offentliga arrangemang som är bokade och klara. Det senaste från flödet på Facebook-sidan hittar du också här

Geografiskt område

Vårt geografiska arbetsområde är hela Norrbottens län. Om du tycker att Rättighetscentrum Norrbotten inte har synts till och är alltför okänt på din ort, hör av dig. Gärna med en idé om vad vi kan göra åt saken! Berätta gärna om det här

Kontakt

Våra kontaktuppgifter, besöksadress m m hittar du här.

Nyhetsbrev

Vill du få information från oss om aktuella arrangemang och annat? Registrera dig för vårt nyhetsbrev här.

Hemsida

Ovan i menyn hittar du direktlänkar till några av hemsidans delar. Botanisera gärna vidare.

Du hittar t ex mer om Rättighetscentrums verksamhet, vad vi gör, under Vårt uppdrag, om diskriminering i allmänhet under Vad är diskriminering? och länkar till andra organisationer med liknande syften under Länkar.