Rättighetscentrum Dalarna samverkade i Arvsfondsprojektet Vilja år 2018-2020, som drevs av det sociala företaget Glädjeverket i Bollnäs. Projektet syftade bland annat till att arbeta med Aktiva Åtgärder i Förskolan. I samband med projektet producerades några kortare filmer som alla har samband med de sju diskrimineringsgrunderna enligt svensk lagstiftning. Syftet med filmerna är att de ska kunna användas av skolpedagoger och andra som vill arbeta förebyggande mot diskriminering, med filmerna som utgångspunkt inom våra sju diskrimineringsgrunder.

Länk till projektets YouTube-kanal och filmerna med förklaring når du genom att klicka här.