Diskrimineringslagen – ett verktyg för facket
Känner du dig trygg att agera om någon upplever sig diskriminerad på din arbetsplats? Vill du få fler verktyg för att stötta medlemmar som upplever sig missgynnade?

En föreläsning om fackets roll för att skapa inkluderande arbetsplatser som förebygger och hanterar diskriminering. Du får dels kunskap kring diskrimineringslagen och handfasta råd om vad du kan göra när en medlem upplever sig diskriminerad. Dels går vi in på hur facket kan främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Vi beskriver hur arbetet med aktiva åtgärder kan bedrivas och tipsar om hur facket kan driva på, bevaka och följa upp arbetsgivarens arbete för att skapa mer inkluderande arbetsplatser.
Denna utbildning riktar sig till dig som är fackligt förtroendevald, skyddsombud, eller ombudsperson.
Under utbildningen varvas föreläsningar med inslag av grupparbeten, metod övningar och diskussioner. Utbildningen kan genomföras fysiskt eller digitalt.
Tid: 2-3 timmar

Workshop om aktiva åtgärder för facket
Efter föreläsningen finns det möjlighet att gå en fördjupande workshop om aktiva åtgärder och den del Diskrimineringslagen som handlar om arbetet för att skapa mer jämlika arbetsplatser.

Under workshopen tittar vi närmare på den process i fyra steg som formuleras i Diskrimineringslagen där man kontinuerligt ska undersöka, analysera, åtgärda och utvärdera arbetet med att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Med utgångspunkt i din verksamhets arbete med aktiva åtgärder diskuterar vi vad som är tydliga, mätbara mål och hur åtgärder formuleras så de kan följas upp och utvärderas?
Denna workshop riktar sig till dig som är fackligt förtroendevald, skyddsombud, eller ombudsperson. Max 20 deltagare/workshop.
Workshopen kan genomföras fysiskt eller digitalt.
Tid: 2 timmar


Är ni intresserade av våra utbildningar eller önskar veta mer om innehåll och upplägg? Tveka inte att kontakta oss på rattighetscentrum.dalarna@sensus.se. Vi kommer gärna till er och ger en kortare presentation och information kostnadsfritt.