Rättighetscentrum Dalarna erbjuder föreläsningar och utbildning i diskriminering, normkritik och mångfaldsfrågor. Vi vänder oss till organisationer, myndigheter och företag med våra utbildningar.

Våra utbildningar anpassas utifrån er verksamhet och era behov och utifrån vår erfarenhet och kompetens. Vi varvar kunskapspass med övningar och diskussion och binder ihop teori med praktiska exempel från vårt arbete med diskrimineringsfrågor. I den mån det är möjligt försöker vi använda exempel som är relevanta för just er verksamhet.

Våra utbildningar vilar på en intersektionell och normkritisk grund. Det betyder att vi synliggör och diskuterar hur normer och strukturer i samhället bidrar till att människor har olika makt att påverka och möjlighet att delta beroende på situation. Att se detta är en viktig del för att kunna förändra och arbeta för ökad inkludering. Utbildningens längd går att anpassa efter era behov.

Är ni intresserade av våra utbildningar eller önskar veta mer om innehåll och upplägg? Tveka inte att kontakta oss på rattighetscentrum.dalarna@sensus.se. Vi kommer gärna till er och ger en kortare presentation och information kostnadsfritt.

Rättighetscentrum jobbar också med opinionsbildande insatser och seminarium för att skapa samtal och diskussion och höja medvetenheten kring diskriminerings- och mångfaldsfrågor.


UTBILDNINGAR

Digital utbildning om diskriminering
I samarbete med antidiskrimineringsbyrån Rättighetscentrum Västerbotten och projektet Perspektivbyrån har vi tagit fram en utbildning om diskriminering som du enkelt kan genomföra själv där du befinner dig.

Den tar ca 30 minuter. Lycka till!

Klicka på länken för att komma vidare:
https://perspektivbyrån.nu/om-diskrimineringslagen/

MOD – Mångfald och dialog
MOD är ett pedagogiskt koncept för att arbeta med mångfalds- och
diskrimineringsfrågor och har funnits i flera år men lanseras nu i en ny version med ännu mer tyngdpunkt på mänskliga rättigheter. MOD:s syfte är att bidra till att skapa ett socialt hållbart samhälle med utgångspunkt i mänskliga rättigheter. Ladda ner vår broschyr här för att läsa mer.

Civilkurage träning
Det går att träna upp sitt Civilkurage, som en del i att förebygga och motverka diskriminering.
Den metod vi tillämpar handlar om att ingripa i en förtryckande eller orättvis situation. Vi tränar på ett tredjeparts-ingripande. Vardagens civilkurage är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tränar praktiskt civilkurage, läs mer https://www.vardagenscivilkurage.se/