Antidiskrimineringsbyråer i Sverige

Norrbotten:
Rättighetscentrum Norrbotten www.rattighetscentrum.se/norrbotten

Västerbotten:
Rättighetscentrum Västerbotten www.rattighetscentrumvasterbotten.se

Gävleborg:
Diskrimineringsbyrån Gävleborg www.diskriminering.org

Dalarna:
Rättighetscentrum Dalarna www.rattighetscentrum.se/dalarna

Värmland:
Agera Värmland: www.ageravarmland.se

Uppsala:
Antidiskrimineringsbyrån Uppsala: www.antidiskrimineringuppsala.se

Stockholm:
ADB Stockholm Syd: www.adb-stockholm.org

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr www.antidiskrimineringstockholm.se

Civil Rights Defenders Stockholm www.crd.org

Sörmland och Västmanland:
Diskrimineringsbyrån Humanitas www.humanitas.se

Örebro:
Rättighetscenter Örebro www.rattighetscenter.se

Östergötland:
Byrån Mot Diskriminering i Östergötland www.diskriminering.se

Västra Götaland:
Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering www.gbgrc.se

Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal www.integrationsforum-adb.se

Halland:

Rättighetscentrum Halland www.rattighetscentrumhalland.se

Kalmar:
Antidiskrimineringsbyrån Sydost www.adbsydost.se

Skåne:
Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne www.adbnorraskane.se

Malmö mot Diskriminering www.malmomotdiskriminering.se