Nyheter – Media – Aktuellt

Här publicerar vi material, länkar, bilder, artiklar, inslag vi publicerat, eller som publicerats om oss.


Rapporter

Antidiskrimineringsbyråernas rapport 2021 och Antidiskrimineringsverksamheter 2022 slut rapport MUCF

Antidiskrimineringsbyråerna i Sverige har gett ut en gemensam rapport om vår verksamhet. Rapporten kan ses som ett komplement till Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor, MUCF:s, årliga rapport om antidiskrimineringsbyråerna.

Med rapporten vill vi visa på fler effekter av vårt arbete och lyfta behovet vi ser av en utökad och formaliserad samverkan mellan relevanta aktörer där vi inkluderas i arbetet för ett samhälle fritt från diskriminering.


Nyheter


Remissvar

2022-06-20 – Ett utökat skydd mot diskriminering SOU 2021:94 – Klicka här för att läsa vårt remissvar.

2021-09-06 – Ett förbud mot rasistiska organisationer, SOU 2021:27 – Klicka här för att läsa vårt remissvar.


Media

Diskriminering pågår – sätt diskriminering på agendan

Gemensam kampanj för Sveriges antidiskrimineringsbyråer. Nedan i galleriet kan du se våra olika inlägg. På våra sociala medier kan du läsa mer om respektive bild.

Almedalen 2022

Våra gemensamma föreläsningar under årets Almedalen 2022.

Panelsamtal: Åldersdiskriminering i arbetslivet
Vi förväntas arbeta allt längre och gå i pension senare. Samtidigt blir årsrika allt friskare, såväl fysiskt som mentalt, enligt studier. Parallellt med detta finns många fördomar om äldre, löneutvecklingen stannar av och studier visar att chansen att kallas till en arbetsintervju efter 40 minskar.

Panelsamtal: Ungas vilja att förändra
Det finns ett stort samhällsengagemang hos unga idag. Men, hur tar sig detta engagemang uttryck i vårt land? Hittar de unga sin plats i det politiska etablissemanget – eller sker det främst via aktivism eller annan påverkan utanför partipolitikens ramar?