Om oss

Rättighetscentrum Dalarna är en antidiskrimineringsbyrå som både förebygger och motverkar diskriminering. Vi verkar för människors lika rättigheter och möjligheter i samhället. Verksamheten uppbär årligen stöd från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (mucf).

Vår personal innehar både juridisk och pedagogisk kompetens.

Vi arbetar med:

  • Kostnadsfri rådgivning till personer som upplever sig diskriminerade
  • Kompetenshöjande insatser  om diskriminering, normkritik och rättighetsfrågor
  • Opinionsbildning

Sensus studieförbund Svealand är huvudman för Rättighetscentrum Dalarna.