Rättighetscentrum Dalarna är en antidiskrimineringsbyrå som både förebygger och motverkar diskriminering. Vi verkar för människors lika rättigheter och möjligheter i samhället. Verksamheten uppbär årligen stöd från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (mucf).

Vår personal innehar både juridisk och pedagogisk kompetens. Våra jurister ger kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till dig som har blivit utsatt för diskriminering. Vi arbetar förebyggande mot diskriminering genom att erbjuda information, utbildning och opinionsbildning.

Vi arbetar med:

  • Kostnadsfri juridisk rådgivning till personer som upplever sig diskriminerade
  • Kompetenshöjande insatser  om diskriminering, normkritik och rättighetsfrågor
  • Opinionsbildning

Vi vänder oss till dig som enskild, skolväsendet, vårdsektorn, företag, ideella organisationer och institutioner med mera i Dalarnas län.