Material

Broschyrer

Böcker
Beställningar görs via E- post eller telefon.
Pris 100 kr/st


Boken Alla har rätt vill ge kunskap om diskriminering och diskrimineringslagen. Den vänder sig till arbetsgivare, anställda eller verksamma i ideell sektor. Med korta konkreta exempel belyses lagens innebörd.

Boken visar också på vad du kan göra om du utsatts för diskriminering. Med hjälp av frågeställningarna i boken finns möjlighet till fortsatta samtal och studiecirklar.


Verktygsboken PraLin – Praktiskt arbete för lika rättigheter i skolan (begränsat antal) vill ge en praktisk guide för personal inom skola och för elever att arbeta med normer och maktrelationer man kan stöta på i skolans vardag.

PraLin kopplas också diskrimineringslagens nya krav på arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering.

Boken går även att ladda ner i PDF gratis genom att klicka här. Vill ni beställa större antal böcker eller om vi har slutsålt, klicka här för att komma till Antidiskrimineringsbyrån Uppsalas instruktion för beställning av boken och prislista. Båda länkarna omdirigerar dig till Antidiskrimineringsbyrån Uppsala´s hemsida, som tillsammans med Malmö mot Diskriminering, tagit fram detta material.