Material

Broschyrer

Böcker
Beställningar görs via E- post eller telefon.
Pris 100 kr/st


Boken Alla har rätt vill ge kunskap om diskriminering och diskrimineringslagen. Den vänder sig till arbetsgivare, anställda eller verksamma i ideell sektor. Med korta konkreta exempel belyses lagens innebörd.

Boken visar också på vad du kan göra om du utsatts för diskriminering. Med hjälp av frågeställningarna i boken finns möjlighet till fortsatta samtal och studiecirklar.

Inkluderar även en av oss skriven tilläggstext kring åldersdiskriminering.


Verktygsboken PraLin – Praktiskt arbete för lika rättigheter i skolan (begränsat antal) vill ge en praktisk guide för personal inom skola och för elever att arbeta med normer och maktrelationer man kan stöta på i skolans vardag.

PraLin kopplas också diskrimineringslagens nya krav på arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering.

Boken går även att ladda ner i PDF gratis genom att klicka här. Vill ni beställa större antal böcker eller om vi har slutsålt, klicka här för att komma till Antidiskrimineringsbyrån Uppsalas instruktion för beställning av boken och prislista. Båda länkarna omdirigerar dig till Antidiskrimineringsbyrån Uppsala´s hemsida, som tillsammans med Malmö mot Diskriminering, tagit fram detta material.


Boken Barnets rätt ger en grundläggande introduktion och kunskap om barnkonventionen. Med fokus på konventionens bärande principer och frågor som uppstår om barns rättigheter.

Denna upplaga av boken har även en ny del med en guide för prövning av barnets bästa.. Med hjälp av frågeställningar och övningar i boken finns möjlighet till fortsatta samtal och studiecirklar.


Vi har även andra böcker, så som
“Rätt åt dig”, en bok om din rätt att inte bli diskriminerad som är utvecklad och utgiven av Malmö mot diskriminering. Ett utbildningsmaterial som kan laddas hem gratis från Malmö mot diskriminerings hemsida.

“Kim berättar! ..om när det blev orättvist och dumt. Och när det blev bra igen.”, en bok där du lär känna Kim som bor i Sveby, hans familj och
vänner. Kim är en rätt glad kille, men ibland råkar han och hans vänner ut för orättvisor. Då kan Kim få ont i magen eller bli arg. Och om är utvecklad och utgiven av Malmö mot diskriminering. Går också att ladda hem gratis från deras hemsida.