Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddslagen gälla. Vi värnar om din integritet och dina personuppgifter ska hanteras på ett tryggt sätt i enlighet med gällande bestämmelser.  Det finns flera antidiskrimineringsbyråer runt om i Sverige. Dessa byråer har till stor del olika huvudmän (olika ideella organisationer som ansvarar för verksamheten). Sensus är vår huvudman, men vår verksamhet skiljer sig i vissa delar åt. Därför vill vi upplysa er om detta. Här kan du läsa mer om hur antidiskrimineringsbyråerna och Sensus hanterar personuppgifter: www.sensus.se/dataskydd och Dataskyddspolicy Antidiskrimineringsbyråer.

För dig som samtyckt till personuppgiftsbehandling enligt tidigare personuppgiftslagen ser vi att det samtycket fortfarande gäller. Hör av dig direkt till oss på Rättighetscentrum Dalarna om du vill kalla tillbaka samtycket. Har du några frågor angående dina rättigheter kopplat till dataskyddslagen kontakta gärna dataskydd@sensus.se