Rättighetscentrum Dalarna

Vi är en antidiskrimineringsbyrå i Dalarna som både förebygger och motverkar diskriminering. Vi verkar för människors lika rättigheter och möjligheter i samhället. Verksamheten uppbär årligen stöd från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (mucf). 

Våra jurister ger kostnadsfri rådgivning och stöd till dig som har blivit utsatt för diskriminering. Vi arbetar förebyggande mot diskriminering genom att erbjuda information, utbildning och opinionsbildning.

Vi vänder oss till dig som enskild, skolväsendet, vårdsektorn, företag, ideella organisationer och institutioner med mera i Dalarnas län.

Vill du ladda ner vår broschyr?
Här kan du ladda ner och läsa eller sprida vår broschyrer på svenska och engelska.

Sveriges antidiskrimineringsbyråer berättar!

Vad gör en antidiskrimineringsbyrå? Det ska vi berätta!
I filmen får du information om vilka vi är och vad vi gör, och hur vi kan hjälpa dig. Vi finns runt om i landet, och hur du kommer i kontakt med din lokala antidiskrimineringsbyrå framgår i slutet av filmen eller så kan du klicka här för att komma till en översikt på vår hemsida.
Vi finns här för dig!


Senaste inläggen och nyheterna på vårt facebookflöde:

Rättighetscentrum Dalarna

2 days 9 hours ago

19-21 april 2021 äger Mänskliga Rättigheter-dagarna rum; MR-dagarna. Detta år är dagarna helt digitala. Registrera dig och ta del av flera kostnadsfria event! invitepeople.com/events/12645/partners/fri_entre

Rättighetscentrum Dalarna

2 days 12 hours ago

I det femte avsnittet i webserien “Diskriminering pågår - byråerna berättar!” på Sveriges antidiskrimineringsbyråers gemensamma Youtubekanal, berättar MmD om ”Barnrättsperspektivet i arbete med lika rättigheter.”

Rättighetscentrum Dalarna

2 days 13 hours ago

Ny principiellt viktig praxis på diskrimineringsområdet! EU-domstolen konstaterar idag att enskild har rätt till prövning av om diskriminering skett. Enligt svensk rätt har det varit