Diskriminering pågår!

Viktigt meddelande från oss – och alla Sveriges antidiskrimineringsbyråer.


Utbildning om diskriminering
I samarbete med antidiskrimineringsbyrån Rättighetscentrum Västerbotten och projektet Perspektivbyrån har vi tagit fram en utbildning om diskriminering som du enkelt kan genomföra själv där du befinner dig.
Den tar ca 30 minuter. Lycka till!

https://perspektivbyrån.nu/om-diskrimineringslagen/


Vi är en antidiskrimineringsbyrå i Dalarna som både förebygger och motverkar diskriminering. Vi verkar för människors lika rättigheter och möjligheter i samhället. Verksamheten uppbär årligen stöd från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (mucf). 

Våra jurister ger kostnadsfri rådgivning och stöd till dig som har blivit utsatt för diskriminering. Vi arbetar förebyggande mot diskriminering genom att erbjuda information, utbildning och opinionsbildning.

Vi vänder oss till dig som enskild, skolväsendet, vårdsektorn, företag, ideella organisationer och institutioner med mera i Dalarnas län.

Vill du ladda ner vår broschyr?
Här kan du ladda ner och läsa eller sprida vår broschyrer på svenska och engelska.