Välkommen!

Vi är en antidiskrimineringsbyrå i Dalarna som verkar mot diskriminering och för människors lika rättigheter och möjligheter i samhället.