Välkommen!

Vi är en antidiskrimineringsbyrå i Gävleborg som verkar mot diskriminering och för människors lika rättigheter och möjligheter i samhället.

Om oss

Rättighetscentrum Gävleborg är en antidiskrimineringsbyrå som verkar mot diskriminering och för människors lika rättigheter och möjligheter i samhället.

Vi arbetar med:

  • Kostnadsfri rådgivning till personer som upplever sig diskriminerade
  • Kompetenshöjande insatser  om diskriminering, normkritik och rättighetsfrågor
  • Opinionsbildning

Sensus studieförbund Svealand är huvudman för Rättighetscentrum Gävleborg.

Kontakta oss

Du kan ta kontakt med oss via e-post, post eller telefon. Vi tar inte emot besök utan bokning.

E-post:
gavleborg@rattighetscentrum.se

Väntar du på svar från oss?
Periodvis har vi många som hör av sig och ibland har vi upp till ett par veckors väntetid. Men du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.